Mimar ve mühendis ‘işçiler’ norm kadro talep ediyor: Memur işi yapıyorlar…

Belediye Mimarları ve Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro istedi.

Belediye Mimarları ve Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebinde bulundu. Özellikle 2017 yılındaki düzenleme ile taşeron şirketlerde teknik kadroda çalışan mühendis ve mimarların artık şirket işçisi olarak çalıştırılmaya başlanması derneğin gündemindeki önemli konulardan biri oldu. Dernek, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan personelin norm kadro talebini dile getirerek, sayılarının 9 bini bulduğunu belirtti. Bu personelin artık mutsuz ve umutsuz bir çalışan kitlesi oluşturduğu vurgulanırken, iş barışının sağlanması için çözüm arayışları devam ediyor.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, belediye şirketlerinde çalışan mühendis ve mimarların, kamudaki memur meslektaşları ile aralarındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekildi. Taşeron şirketlerde çalışırken resmi belge veya işe imza atamayan mühendis ve mimarların, şirket işçisi olduktan sonra memur eliyle yürütülmesi gereken işlerin neredeyse tamamında icracı ve imzacı olarak çalıştırıldığı belirtildi. Bu durumun, sosyal ve ekonomik farklılıklar yaratarak iş barışını zedelediği ve kamudaki özlük hakları dengesini bozduğu ifade edildi.

Ayrıca, mühendis ve mimarların özlük haklarının görmezden gelinmesinin ve mesleki denetim kapsamında imza yetkilerinin kurallara uygun şekilde işletilmemesinin toplumsal açıdan önemli bir sorun olduğu vurgulandı. Belediye ve il özel idare şirketlerinde istihdam edilen mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının mali sorunlarının ve özlük haklarının düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

Son olarak, dernek, belediye ve il özel idare şirketlerinde çalışan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memuru kadrolarına geçirilmesi talebinde bulundu ve bu konuda yetkililerden takdir ve tensiplerini beklediklerini ifade etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x